Belang van een veilige slaapomgeving

De slaapomgeving is voor iedereen van belang, in het bijzonder voor de allerkleinsten.

Niet alleen slaapt een baby tijdens de eerste maanden tot 18u per dag. Hij is tijdens zijn slaap ook extra kwetsbaar. De wekreactie en het hartritme zijn namelijk niet bij alle baby's volledig betrouwbaar, een baby kan moeilijk zijn temperatuur regelen...

Aanstaande ouders worden tijdens de zwangerschap uitvoerig ingelicht over het belang van een veilige slaapomgeving en de richtlijnen die daarmee gepaard gaan.

De sensibilisering door de bevoegde instanties en medische wereld heeft voor een verbeterde situatie rond wiegendood gezorgd. Ouders zijn zich meer dan ooit bewust van het belang van een veilige slaapomgeving. Dit weerspiegelt zich de voorbije 10 jaar in een daling van het aantal kindjes die (bijna) stierven aan wiegendood.

AeroSleep heeft op het vlak van de slaapveiligheid van baby's steeds een pioniersrol gespeeld door de voorbije 15 jaar onafgebroken te investeren in producten die de slaapveiligheid van kinderen sterk verbeteren. Voor elke ouder is het immers van primordiaal belang om zijn of haar baby een maximale veiligheid te kunnen bieden.