Krijg direct 5€ korting Nu ontdekken

Privacyverklaring

Privacybeleid

 

 1. Definities

Naast de termen die elders in dit privacybeleid gedefinieerd worden, hebben de termen met hoofdletter die in dit document gebruikt worden, de hieronder vermelde betekenis.

 

Gegevensbeschermingswetgeving

betekent (i) de EU-Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG vanaf 25 mei 2018; (ii) de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en (iii) alle andere huidige of toekomstige toepasselijke nationale wetten die verband houden met of een impact hebben op de verwerking van persoonsgegevens en de privacy.

Persoonsgegevens

betekent alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Baby

betekent de baby op wie de monitor gebruikt wordt en met wie u een band hebt als familielid, vriend of oppas.

 

 1. Reikwijdte, identiteit en contactgegevens
  • Wij hechten veel belang aan de bescherming van de privacy en de Persoonsgegevens van uzelf en de Baby. Dit privacybeleid beschrijft hoe wij uw Persoonsgegevens en die van de Baby zullen verwerken in de context van uw gebruik van de mobiele OYO-app (“App”) en zoals verder beschreven in dit privacybeleid. Dit privacybeleid is van toepassing op de Persoonsgegevens die we inzamelen via onze App en de OYO-monitor.
  • QLEVR nv (“wij/we” of “ons/onze”) is een Belgische onderneming met maatschappelijke zetel in de Waterkeringstraat 21, 9320 Erembodegem, België, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0472.941.217. Onze contactgegevens zijn beschikbaar op onze website aerosleep.com.
  • Wij zijn bevoegd om op te treden als verwerkingsverantwoordelijke, zoals gedefinieerd in de Gegevensbeschermingswetgeving, met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens voor de doeleinden zoals vastgelegd in dit privacybeleid.
 2. Persoonsgegevens

We zullen de volgende persoonsgegevens (“Persoonsgegevens”) over u of de Baby verwerken:

 • Uw persoonlijke identificatiegegevens (voornaam, familienaam);
 • Uw elektronische contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer);
 • Uw andere contactgegevens (adres);
 • Uw bankrekeninggegevens;
 • Uw relatie met de Baby;
 • De duur van uw zwangerschap (als u de moeder van de Baby bent);
 • Uw land van verblijf;
 • De naam van de Baby (voornaam en familienaam);
 • Het geslacht van de Baby;
 • De geboortedatum van de Baby;
 • De huidtemperatuur van de Baby;
 • De ademhalingsbeweging van de Baby;
 • De positie en bewegingen van de Baby (buik, rug, zij, rechtopstaand);
 • Het beeld van de Baby;
 • De stem van de Baby.
 1. Doeleinden van de verwerking en rechtsgrond
  • We verwerken uw Persoonsgegevens enkel met betrekking tot het volgende doeleinde en de volgende rechtsgrond.

Persoonsgegevens

Doeleinde van de verwerking

Rechtsgrond

1.               Persoonlijke identificatiegegevens

 

Stelt u in staat een account aan te maken en toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de App en onze diensten. Daarnaast zijn deze gegevens nodig voor de behoorlijke uitvoering van het bestellings- en leveringsproces.

 

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarin u een partij bent.

 

2.               Elektronische contactgegevens

 

Stelt u in staat een account aan te maken en toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de App en onze diensten (met inbegrip van onze ondersteunende diensten). Daarnaast zijn deze gegevens nodig voor de behoorlijke uitvoering van het bestellings- en leveringsproces. We kunnen deze gegevens ook gebruiken om u dienstgerelateerde informatie te sturen zoals bevestigingen, facturen, technische mededelingen, updates, veiligheidsmeldingen en ondersteunings- en administratieve berichten.

 

Bovendien kunnen we deze gegevens gebruiken om contact met u op te nemen in de context van producten en diensten die vergelijkbaar zijn met de App, namelijk over (i) onze diensten door informatieve of promotionele berichten te versturen; (ii) onze toekomstige projecten, promoties, events of initiatieven die direct of indirect verband houden met onze diensten (“direct marketing”).

·        De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarin u een partij bent.

 

 

 

 

 

 

 

 

·         Soft-opt-in (zie artikel 4.4.).

 

 

 

 

 

3.               Andere contactgegevens

Deze gegevens zijn nodig voor de behoorlijke uitvoering van het bestellings- en leveringsproces. We kunnen deze gegevens ook gebruiken om u dienstgerelateerde informatie te sturen zoals bevestigingen, facturen, technische mededelingen, updates, veiligheidsmeldingen en ondersteunings- en administratieve berichten.

Bovendien kunnen we deze gegevens gebruiken om contact met u op te nemen in de context van producten en diensten die vergelijkbaar zijn met de App, namelijk over (i) onze diensten door informatieve of promotionele berichten te versturen; (ii) onze toekomstige projecten, promoties, events of initiatieven die direct of indirect verband houden met onze diensten (“direct marketing”).

·        De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarin u een partij bent.

 

 

 

 

 

 

 

·        Uw toestemming (zie artikel 4.3).

 

4.               Bankrekeninggegevens

Deze gegevens zijn nodig voor de behoorlijke uitvoering van het bestellings- en leveringsproces.

 

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarin u een partij bent.

 

5.               Uw relatie met de Baby

We kunnen deze gegevens gebruiken in de context van (direct) marketing om meer gepersonaliseerde mededelingen te doen en u de informatie te sturen die het meest relevant is voor u.

 

·        Uw toestemming (zie artikel 4.3).

6.               Duur van de zwangerschap

We kunnen deze gegevens gebruiken om onze dienstverlening aan u te personaliseren, aangezien het algoritme van de App afhankelijk is van de duur van de zwangerschap, voor de behoorlijke werking van de OYO-monitor en om de correcte meldingswaarden te bepalen. Bijvoorbeeld: het algoritme zal anders werken wanneer de Baby na 33 weken is geboren dan wanneer hij/zij na 40 weken is geboren. Het algoritme kan in dit geval worden aangepast om bepaalde functiemogelijkheden te verscherpen, bijvoorbeeld de ademhalingsbeweging.

Uw toestemming (zie artikel 4.3).

7.               Land van verblijf

We kunnen deze gegevens gebruiken in de context van (direct) marketing om meer gepersonaliseerde mededelingen te doen en u de informatie te sturen die het meest relevant is voor u.

·        Uw toestemming (zie artikel 4.3).

 

8.               Naam van de Baby

We kunnen deze gegevens gebruiken om de App te personaliseren en de gebruikerservaring aangenamer te maken.

Uw toestemming (zie artikel 4.3).

9.               Geslacht van de Baby

We kunnen deze gegevens gebruiken om de App te personaliseren en de gebruikerservaring aangenamer te maken.

Uw toestemming (zie artikel 4.3).

10.            Geboortedatum van de Baby

 We kunnen deze gegevens gebruiken om onze dienstverlening aan u te personaliseren, aangezien het algoritme van de App afhankelijk is van de leeftijd van de Baby, voor de behoorlijke werking van de OYO-monitor en om de correcte meldingswaarden te bepalen. Bijvoorbeeld: de ademhalingsratio’s zijn verschillend wanneer de Baby 3 maanden oud dan wel 3 jaar oud is. Dat kan tot valse meldingen leiden, wat we in alle omstandigheden willen vermijden.

We kunnen deze gegevens gebruiken in de context van (direct) marketing om meer gepersonaliseerde mededelingen te doen en u de informatie te sturen die het meest relevant is voor u.

·        Uw toestemming (zie artikel 4.3).

 

 

 

 

 

 

 

 

·        Uw toestemming (zie artikel 4.3).

 

 

11.            Huidtemperatuur van de Baby

We kunnen deze gegevens in de App gebruiken en weergeven om u een indicatie te geven van de huidtemperatuur van de Baby. We kunnen u meldingen sturen en u adviseren om de temperatuur van de Baby te meten, wanneer er een indicatie is dat de huidtemperatuur van de Baby stijgt of de huidtemperatuur van de Baby erg hoog is.

Uw toestemming (zie artikel 4.3).

 

 

 

 

12.            Ademhalingsbeweging van de Baby

We kunnen deze gegevens gebruiken om de ademhalingsbeweging van de Baby op te volgen en informatie te verstrekken over de status van de ademhalingsbeweging in de App (bv. ademhalingsbeweging is normaal of sneller dan normaal). Op basis hiervan zullen we u meldingen sturen zodra de Baby trager begint te ademen of wanneer de Baby stopt met ademen.

Uw toestemming (zie artikel 4.3).

 

 

13.            Positie en bewegingen van de Baby

We kunnen deze gegevens gebruiken om de slaapactiviteit van de Baby op te volgen en deze informatie weergeven in de App. Op basis van de intensiteit van zijn/haar bewegingen kunnen we beoordelen of de Baby wakker is of slaapt en of de Baby diep of licht slaapt. We kunnen u meldingen sturen wanneer de Baby in slaapt valt of wakker wordt.

Daarnaast kunnen we deze gegevens gebruiken om een idee te krijgen van de lichaamshouding van de Baby en te beoordelen wanneer de Baby valt. We kunnen u een melding sturen wanneer de Baby op zijn/haar buik ligt.

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarin u een partij bent.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.            Beeld van de Baby

We kunnen deze gegevens gebruiken om de App te personaliseren en de gebruikerservaring aangenamer te maken.

Daarnaast gebruiken we deze gegevens om u in staat te stellen een beeld in real time te hebben van de Baby.

·        Uw toestemming (zie artikel 4.3).

 

 

·        De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarin u een partij bent.

15.            Stem van de Baby

We gebruiken deze gegevens om u te laten weten dat de Baby geluid maakt en mogelijk aan het huilen is.

Daarnaast gebruiken we deze gegevens om u in staat te stellen in real time te horen.

Uw toestemming (zie artikel 4.3).

 

 

 • We zullen u relevante informatie verstrekken als we van plan zijn uw Persoonsgegevens voor andere doeleinden te verwerken dan degene die vermeld worden in dit privacybeleid.
 • U stemt in met de verwerking van (i) andere contactgegevens, (ii) uw relatie met de Baby, (iii) de duur van de zwangerschap (als u de moeder van de Baby bent), (iv) het land van verblijf, (v) de naam van de Baby, (vi) het geslacht van de Baby, (vii) de geboortedatum van de Baby, (viii) de huidtemperatuur van de Baby, (ix) de ademhalingsbeweging van de Baby en (x) het beeld en de stem van de Baby voor de doeleinden vermeld in artikel 4.1., door de vakjes van het toestemmingsformulier hierboven aan te vinken. Het privacybeleid is beschikbaar op onze website en we zullen het originele toestemmingsformulier bijhouden, zodat we kunnen aantonen dat u uw toestemming gegeven hebt. U hebt het recht om uw toestemming op gelijk welk ogenblik in te trekken. De intrekking van uw toestemming zal de wettelijkheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking ervan niet in het gedrang brengen.
 • In sommige gevallen is de verzending van direct marketing via e-mail, sms of een andere elektronische weg toegestaan zonder uw toestemming, bijvoorbeeld omdat we uw elektronische contactgegevens verkregen hebben in de context van de verkoop van producten of diensten en omdat onze commerciële berichten verband houden met onze gelijkaardige producten of diensten (“Soft-opt-in”). U kunt op elk moment verzet aantekenen tegen de verdere ontvangst van onze directmarketingberichten door op “UITSCHRIJVEN’ te klikken. De uitschrijfoptie wordt in elke directmarketingmail opgenomen. U kunt uw intentie om zich uit te schrijven ook te kennen geven via een e-mail naar hello@aerosleep.com.
 • Wanneer u geen toestemming verleent voor de verwerking van essentiële persoonsgegevens (nl. duur van de zwangerschap, geboortedatum van de Baby, huidtemperatuur van de Baby en ademhalingsbeweging van de Baby) zoals bepaald in het tweede deel van het toestemmingsformulier hierboven, is het mogelijk dat specifieke functiemogelijkheden van de App niet toegankelijk zijn voor u (nl. het bepalen van de correcte meldingswaarden en u informeren over de toestand van de Baby). In dat geval wijzen wij alle aansprakelijkheid in dit verband af.
 1. Ontvangers van Persoonsgegevens
  • Uw Persoonsgegevens worden door ons verwerkt. We kunnen uw Persoonsgegevens delen met onze verbonden vennootschappen en organisaties, enkel in verband met de doeleinden vermeld in artikel 1 van dit privacybeleid.
  • We kunnen uw Persoonsgegevens delen met elke gebruiker van een tablet of mobiele telefoon die verbonden is met hetzelfde wifi-netwerk als uw tablet of mobiele telefoon. In dat geval zullen we u laten weten dat de Persoonsgegevens gedeeld zullen worden met een dergelijke verbonden gebruiker.
  • We kunnen uw Persoonsgegevens doorgeven aan derden die diensten aan ons verstrekken, zoals maar niet beperkt tot ons e-mailmarketingplatform (momenteel DotDigital), onderaannemers, onze ontwikkelaars van de monitors, onze IT-dienstverleners, analytics- en infrastructuurdienstverleners (bv. Magento, Firebase, Zendesk en Hetzner), derden-reclamedienstverleners (bv. Facebook, Google) en derden-betaaldienstverleners (bv. pay.nl).
  • We kunnen uw Persoonsgegevens doorgeven aan derden indien de wet of een gerechtelijk bevel ons daartoe verplicht.
  • In geval van een gedeeltelijke of volledige verkoop (inclusief een fusie of overname) of reorganisatie van onze onderneming kunnen uw Persoonsgegevens doorgegeven worden aan derden.
 2. Doorgifte van Persoonsgegevens
  • Uw Persoonsgegevens worden alleen verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte (EER).
 3. Periode waarin de Persoonsgegevens worden opgeslagen
  • We zullen uw Persoonsgegevens, met uitzondering van de Persoonsgegevens vermeld onder de punten 11-15 van artikel 1, opslaan (i) zolang nodig is om uw Persoonsgegevens te verwerken voor de bovenvermelde doeleinden en zolang de rechtsgrond van toepassing is, (ii) zolang u onze diensten gebruikt en u uw account niet verwijderd hebt of (iii) zolang we wettelijk verplicht zijn om uw Persoonsgegevens op te slaan. De Persoonsgegevens zoals vermeld onder de punten 11-13 van artikel 4.1 zullen tot een maand na de inzameling ervan opgeslagen worden. De Persoonsgegevens zoals vermeld onder de punten 14-15 van artikel 4.1 worden niet door ons opgeslagen.
 4. Uw rechten
  • In overeenstemming met de voorwaarden van de Gegevensbeschermingswetgeving hebt u het recht om van ons het volgende te vragen: (a) toegang tot uw Persoonsgegevens, (b) het rectificeren van uw Persoonsgegevens, (c) het wissen van uw Persoonsgegevens en (d) het beperken van de verwerking van uw Persoonsgegevens. Daarnaast hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens en kunt u ons vragen om uw Persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (in België de Gegevensbeschermingsautoriteit https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be) of een andere autoriteit die de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit vervangt.
  • U kunt de bovenvermelde rechten uitoefenen door een brief te sturen naar QLEVR nv, ter attentie van [naam en adres], of door een e-mail te sturen naar hello@aerosleep.com of via om het even welke andere technische oplossing op onze website.
 5. Profilering
  • We kunnen uw Persoonsgegevens verwerken om een beslissing te nemen die louter op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, gebaseerd is (bv. de drempels voor de meting van de temperatuur veranderen in de App). Een dergelijke profilering en de logica van een dergelijke geautomatiseerde verwerking kunnen voor u tot gevolg hebben dat de metingen en indicaties over de toestand van uw Baby die via de App verstrekt worden nauwkeuriger zijn, aangezien ze specifiek rekening houden met de kenmerken van uw Baby.
 6. Wijzigingen aan het privacybeleid
  • We kunnen de bepalingen van dit privacybeleid wijzigen. We zullen elke nieuwe versie van het privacybeleid aankondigen en uw toestemming vragen krachtens artikel 4 van dit privacybeleid.